9 động từ khuyết thiếu phổ biến trong tiếng Anh – Động từ khuyết thiếu có chia thì không?

 • Ngày đăng
  24/03/2024
 • Tác giả
  Pom Pom

Động từ khuyết thiếu là một trong những trợ động từ phổ biến trong tiếng Anh. Động từ khuyết thiếu được sử dụng thường xuyên cả trong các bài thi tiếng Anh và trong giao tiếp hằng ngày. Các động từ khiếm khuyết như: can, could, will, would,… xuất hiện trong hầu hết trong các câu tiếng Anh thông dụng, ví dụ: “Can I help you?” (Tôi có thể giúp bạn không), “Will you marry me?” (Em sẽ lấy anh chứ),… 

Tuy nhiên, bạn có thật sự hiểu hết về động từ khuyết thiếu là gì? Nếu bạn vẫn đang thắc mắc về cách dùng của động từ khuyết thiếu và muốn tìm hiểu thêm về loại động từ này, hãy cùng Pompom theo dõi bài viết ngay sau đây nhé!

1. Động từ khuyết thiếu là gì? Cách dùng động từ khuyết thiếu

Động từ khuyết thiếu là một loại trợ động từ luôn đi với động từ chính là động từ nguyên thể, dùng để bổ nghĩa cho động từ và không dùng để chỉ hành động. Động từ này không thể dùng độc lập trong câu trừ khi đó là câu trả lời của câu hỏi Yes/ No (dùng khi đã biết động từ chính là gì).

Động từ khuyết thiếu dùng để mô tả khả năng, ý định, năng lực, sự cần thiết,… Để hiểu thêm về tác dụng của động từ khuyết thiếu trong câu, Pompom sẽ minh hoạ bằng câu ví dụ như sau:

 • Câu dùng động từ khuyết thiếu: Sarah must do her homework. (Sarah phải làm bài tập về nhà của cô ấy.)
 • Câu không dùng động từ khuyết thiếu: Sarah does her homework. (Sarah làm bài tập về nhà của cô ấy.)

→ Việc thêm động từ khuyết thiếu “must” (phải) vào câu giúp nhấn mạnh sự cần thiết của hành động do động từ nguyên mẫu là “do” (làm) làm động từ chính.
→ Câu không dùng động từ khuyết thiếu chỉ đơn giản là diễn tả về hành động của chủ thể và động từ chính được chia theo chủ ngữ của câu (Sarah).

Động từ khuyết thiếu là gì?
Động từ khuyết thiếu là gì?

Động từ khuyết thiếu được dùng trong các trường hợp cụ thể sau:

 • Những sự việc trông có vẻ hợp lý nhưng không chắc chắn thành sự thật. 
 • Những sự việc có khả năng diễn ra nhưng không chắc chắn.
 • Biểu thị chủ thể có/ không có khả năng làm gì đó.
 • Xin phép/ cho phép làm gì đó.
 • Đưa ra yêu cầu ai làm gì đó.
 • Đưa ra lời khuyên, lời đề xuất mà không bắt buộc ai đó làm gì.
 • Đề nghị, ra lệnh bắt buộc ai đó làm gì
 • Nhắc đến những nghĩa vụ, trách nhiệm mà ai đó cần thực hiện.
 • Nói về những thói quen, những hành động diễn ra đều đặn.

2. Các động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, động từ khuyết thiếu được phân loại dựa trên cách dùng của chúng với chủ thể trong câu, có 3 cách dùng phổ biến:

 • Dùng để diễn tả chủ thể của câu có hoặc không có khả năng làm gì đó.
 • Diễn tả điều gì đó có khả năng diễn ra hay không.
 • Đưa ra lời khuyên, đề nghị, yêu cầu.

Bên dưới đây là bảng tổng hợp các động từ khuyết thiếu được sử dụng phổ biến và cách dùng: 

Các động từ khiếm khuyết trong tiếng Anh
Động từ khuyết thiếu Cách dùng
Can
 • Dùng để biểu thị điều gì đó có khả năng xảy ra bởi yếu tố khác/ khả năng của chủ thể
 • Sự cho phép (thân mật)
 • Đưa ra yêu cầu (thân mật)
Could
 • Dạng quá khứ của “can”
 • Cho thấy điều gì đó có khả năng xảy ra
 • Đưa ra yêu cầu một cách lịch sự (trang trọng)
May 
 • Biểu thị điều gì đó có khả năng xảy ra
 • Sự cho phép (trang trọng)
 • Đưa ra yêu cầu (trang trọng)
Might
 • Dạng quá khứ của “may”
 • Biểu thị điều gì đó có khả năng xảy ra
Must
 • Biểu thị điều gì đó cần thiết/ bắt buộc phải làm
 • Dùng để nói điều gì đó chắc chắn đúng/ hợp lí/ có khả năng xảy ra
Shall
 • Diễn tả những hành động diễn ra trong tương lai (chỉ dùng cho ngôi “I” và “we”)
 • Đặt câu hỏi (chỉ dùng cho ngôi “I” và “we”)
Should
 • Dạng quá khứ của “shall”
 • Đưa ra lời khuyên, đề nghị, gợi ý
Will
 • Diễn tả những hành động, sự việc diễn ra trong tương lai
 • Đưa ra lời mời, đề nghị một cách lịch sự
Would
 • Dạng quá khứ của “will”
 • Đưa ra lời mời, đề nghị một cách lịch sự
Các động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh
Các động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh

Ngoài những động từ khuyết thiếu được nhắc đến trong bảng trên, một số động từ khuyết thiếu ít phổ biến hơn như: ought to, shall. 

Một số động từ khuyết thiếu được hình thành từ động từ thường thêm “to” (have → have to, got → got to, need → need to). Ngoài ra, “have to” và “need to” còn có thể dùng như một động từ thường (chia thì và thêm trợ động từ trong câu phủ định, nghi vấn)

Một số động từ khuyết thiếu khác được dùng trong các trường hợp rất cụ thể, ít gặp như là: “dare” (dám/ cả gan làm gì đó).

3. Cấu trúc câu chứa động từ khuyết thiếu

Động từ khuyết thiếu không đứng một mình mà luôn đi cùng một động từ nguyên thể là động từ chính trong câu. Cấu trúc tổng quát của một câu có chứa động từ khuyết thiếu như sau:

S + động từ khuyết thiếu + V-inf

Chú thích: 

 • S: chủ ngữ
 • V-inf: động từ nguyên mẫu

Giống với động từ thường, cấu trúc câu chứa động từ khuyết thiếu cũng có 3 dạng:

Cấu trúc câu chứa động từ khuyết thiếu
Dạng Cấu trúc
Khẳng định  S + động từ khuyết thiếu + V-inf
Phủ định  S + động từ khuyết thiếu + not + V-inf
Nghi vấn Động từ khuyết thiếu + S + V-inf
Cấu trúc câu chứa động từ khuyết thiếu
Cấu trúc câu chứa động từ khuyết thiếu

Lưu ý, một số động từ vừa có thể là động từ khuyết thiếu bổ nghĩa cho một động từ khác, vừa có thể là động từ chính trong câu. Hai động từ phổ biến là: “have” và “need”.

4. Cách chia thì động từ chính khi kết hợp với động từ khuyết thiếu 

Động từ khuyết thiếu thường không thay đổi theo chủ thể của câu (số ít/ số nhiều) và không thay đổi theo thì của động từ chính. Mặt khác, động từ chính có thể thay đổi dạng thì theo ngữ cảnh của câu.

Kết hợp động từ khuyết thiếu với động từ chính như thế nào?
Động từ khuyết thiếu + V-inf
Động từ khuyết thiếu + be + V-ing
Động từ khuyết thiếu + have + Ved/3
Động từ khuyết thiếu + have + been + V-ing

Chú thích: 

 • V-ing: động từ nguyên mẫu thêm “-ing”
 • Ved/3: quá khứ phân từ

5. Bài tập về động từ khuyết thiếu (kèm đáp án)

Bài tập

Bài 1: Chọn động từ khuyết thiếu phù hợp để điền vào chỗ trống

1. I may be late for school. I ……… (should / can) go now.
2. We ……… (would / should) like a table for two.
3. You ……… (should / shouldn’t) ride your motorbike without wearing a helmet.
4. (Can / Have to) ……… you please help me check this contract?
5. People ……….. (mayn’t / shouldn’t) waste food.
6. ……….. (will / would) it snow tomorrow?
7. ……….. (may /could) I have a cup of tea, please?
8. He ……….. (ought to / might) do more exercise.
9. You  ……….. (couldn’t / mustn’t) drink alcohol if you are under 18.
10. I ……….. (won’t / shouldn’t) play badminton tomorrow.

Bài 2: Sắp xếp lại trật tự các câu sau thành câu hoàn chỉnh

1. rivers / ? / your / sister / younger / to / dare / does / in / swim /
2. should / food / party / buy / you / more / the / for / birthday / .
3. tomorrow / we / will / go / room / into / that / scary / not / last / .
4. those / not / my / touch / kids / dog / must / .
5. I / need / early / to / every / morning / get up / .

Đáp án

Bài 1: 

1. should
2. would
3. shouldn’t
4. Can
5. shouldn’t
6. Will
7. May
8. ought to
9. mustn’t
10. won’t

Bài 2: 

1. Does your younger sister dare to swim in rivers?
2. You should buy more food for the birthday party.
3. We won’t go into that scary room tomorrow.
4. Those kids mustn’t touch my dog.
5. I need to get up early every morning.

Lời kết

Trên đây là tổng hợp kiến thức cơ bản nhất về động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh kèm một số bài tập củng cố kiến thức. Một quy tắc chung mà bạn cần nhớ về điểm ngữ pháp này là: Động từ khuyết thiếu sẽ luôn đi với động từ nguyên thể, dù phần động từ chính có thể chia ở dạng thì nào. Đừng quên ôn tập kiến thức thường xuyên để ghi nhớ tốt hơn bạn nhé!

Cùng POMPOM nâng trình tiếng Anh với nhiều bài chia sẻ kiến thức khác tại Kho bài viết POMPOM bạn nha!

Hỏi và đáp