“Talk about Tet holiday” trong 3 phần thi IELTS Speaking (bài mẫu + cách phát triển ý tưởng)

 • Ngày đăng
  01/02/2024
 • Tác giả
  Pom Pom

“Talk about Tet holiday” là chủ đề khá phổ biến trong bài thi IELTS Speaking. Là người Việt, hẳn bạn đã quen thuộc với những hình ảnh mang đậm không khí Tết như bánh chưng – bánh tét, hoa mai – hoa đào, lì xì, các buổi họp mặt gia đình,… Do đó, chủ đề này có lẽ khó lòng mà làm khó được bạn! Tuy nhiên, để các ý tưởng được trình bày một cách mạch lạc bằng tiếng Anh, việc nắm chắc từ vựng và “nằm lòng” một số mẫu câu “tủ” là điều thiết yếu. 

Trong bài viết dưới đây, Pompom sẽ tổng hợp những từ vựng mà bạn có thể dùng khi nói về Tết Nguyên Đán trong bài thi IELTS Speaking, đồng thời cung cấp bài mẫu giúp bạn có thêm những gợi ý về mẫu câu và hình dung cụ thể hơn về nội dung này. Bắt đầu luyện tập cùng Pompom nhé!

IELTS Speaking chủ đề “Talk about Tet holiday”
IELTS Speaking chủ đề “Talk about Tet holiday”

1. Từ vựng chủ đề “Talk about Tet holiday”

1.1. Những biểu tượng của dịp Tết Nguyên Đán

Nhắc đến ngày Tết Nguyên Đán, bạn sẽ nghĩ đến những hình ảnh nào? Với danh sách dưới đây, hãy cùng Pompom xem xem có bao nhiêu biểu tượng quen thuộc với bạn và khám phá thêm những biểu tượng khác nhé!

Những biểu tượng của dịp Tết Nguyên Đán trong tiếng Anh
Từ vựng  Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
Altar /ˈɑːl.tɚ/ Bàn thờ
Apricot blossom /ˈeɪprɪkɒt ˈblɒsəm/ Hoa mai
Buddha’s hand  /ˈbʊdəz hænd/ Quả phật thủ
Calligraphy pictures /kəˈlɪɡ.rə.fi/ Thư pháp
Chrysanthemum /krɪˈzænθəməm/ Cúc đại đóa
Fig   /fɪg/ Quả sung
Firecrackers /ˈfaɪrˌkræk.ɚ/ Pháo
Fireworks  /ˈfɑɪərˌwɜrks/ Pháo hoa
First caller /fɜːst ˈkɔːlə/ Người xông đất
Incense  /ˈɪnsɛns/  Hương, nhang
Kumquat tree /ˈkʌm.kwɑːt tri:/ Cây quất
Lucky money /ˈlʌki ˈmʌni Lì xì
Lunar calendar /ˈluːnə ˈkælɪndə/ Lịch âm
Marigold  /ˈmærɪgəʊld/ Cúc vạn thọ
Orchid   /ˈɔːkɪd/ Hoa lan
Parallel /ˈpærəlel/ Câu đối
Peach blossom /piːʧ ˈblɒsəm/ Cây đào
Ritual /ˈrɪʧʊəl/ Lễ nghi
Taboo /təˈbuː/ Điều cấm kỵ
The Kitchen God  /ðə ˈkɪʧɪn gɒd/ Táo quân

1.2. Những thời điểm quan trọng trong dịp Tết Nguyên Đán

Xuyên suốt dịp Tết Nguyên Đán có những thời khắc quan trọng như tất niên, giao thừa, ngày đầu năm mới,… Bạn đã biết bao nhiêu từ vựng tiếng Anh của những khoảnh khắc này? Cùng Pompom xem qua bảng bên dưới nhé!

Những thời điểm quan trọng trong dịp Tết Nguyên Đán trong tiếng Anh
Từ vựng  Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
Before New Year’s Eve Tất Niên
Lunar New Year /ˌluːnə ˌnjuː ˈjɪər/ Tết Nguyên Đán
New Year’s Eve /ˌnjuː jɜːz ˈiːv/ Giao Thừa
New Year’s Day /ˌnjuː jɜːz ˈdeɪ/ Ngày năm mới
The first/ second/ third day of the new year Ngày mùng 1/ mùng 2/ mùng 3 Tết
The New Year  /ðiː njuː ˈjɪər/ Tân niên
Từ vựng về những biểu tượng và thời điểm quan trọng trong dịp Tết Nguyên Đán
Từ vựng về những biểu tượng và thời điểm quan trọng trong dịp Tết Nguyên Đán

1.3. Các món ăn dịp Tết

Nhắc đến Tết Nguyên Đán không thể không nhắc đến các món ăn truyền thống được người Việt chuẩn bị để cúng ông bà, tổ tiên và chiêu đãi khách đến nhà. Đâu là món ăn yêu thích của bạn vào dịp Tết? 

Các món ăn dịp Tết trong tiếng Anh
Từ vựng  Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
Banquet  /ˈbæŋkwɪt/ Bữa tiệc/ cỗ 
Betel /ˈbiːtl/ Trầu cau
Coconut /ˈkəʊkənʌt/ Dừa
Chung Cake / Square glutinous rice cake /chưng keɪk/ Bánh Chưng
Dried bamboo shoots /draɪd bæmˈbuː ʃuːt suːp/ Măng khô
Dried candied fruits  /draɪd ‘kændɪd fruːts/ Mứt
Fatty pork /ˈfæti pɔːk/ Mỡ lợn
Five-fruit tray / faɪv fruːt treɪ/ Mâm ngũ quả
Jellied meat /ˈdʒel.id miːt/ Thịt đông
Lean pork paste /liːn pɔːk peɪst/ Giò lụa
Mango /ˈmæŋɡəʊ/ Xoài
Mung beans /muːŋ biːn/ Hạt đậu xanh
Pawpaw (papaya) /ˈpɔːpɔː/ (/pəˈpaɪə/) Đu đủ
Pickled onion /ˈpɪk.əl ʌn.jən/ Dưa hành
Pickled small leeks /ˈpɪkld smɔːl liːks/ Củ kiệu
Pig trotters stewed with dried bamboo shoots Món canh măng hầm chân giò
Pig trotters Chân giò
Roasted pumpkin seeds  /rəʊst pʌmp.kɪn siːd/ Hạt bí
Roasted sunflower seeds /rəʊst sʌnˌflaʊər siːd/ Hạt hướng dương
Roasted watermelon seeds  /rəʊst ˈwɔː.təˌmel.ən siːd/ Hạt dưa
Sticky rice Gạo nếp
Spring roll  /ˌsprɪŋ ˈrəʊl/ Nem
Watermelon /ˈwɔːtəmelən/ Dưa hấu

1.4. Những hoạt động trong dịp Tết Nguyên Đán

Tết là dịp quan trọng để những người con xa xứ trở về nhà, họp mặt cùng những người thân yêu và cùng thực hiện những hoạt động đặc trưng của ngày Tết như dọn dẹp và trang trí nhà cửa, mua sắm, gói bánh chưng, trò chuyện với nhau,… Trong bảng tổng hợp từ vựng dưới đây, chắc hẳn bạn sẽ tìm thấy vô số hoạt động quen thuộc với mình đó!

Những hoạt động trong dịp Tết Nguyên Đán
Từ vựng  Nghĩa tiếng Việt
Clean the house Lau dọn nhà cửa
Decorate the house Trang trí nhà cửa
Dress up Ăn diện
Expel evil Xua đuổi tà ma
Free the animal Phóng sinh động vật
Give lucky money Đưa tiền lì xì
Go to pagoda to pray Đi chùa cầu phước
Honor the ancestors  Tưởng nhớ tổ tiên
New year’s wishes Chúc Tết nhau
Play cards Chơi bài
Return to hometown Trở về quê nhà
Superstitious Mê tín
Sweep the floor Quét nhà
Visit relatives and friends Thăm bà con bạn bè
Watch the fireworks Xem pháo hoa
Worship the ancestors Thờ cúng tổ tiên
Những món ăn và hoạt động phổ biến dịp Tết Nguyên Đán
Những món ăn và hoạt động phổ biến dịp Tết Nguyên Đán

2. Bài mẫu IELTS Speaking chủ đề “Talk about Tet holiday” 

Chỉ nắm trong tay danh sách từ vựng có lẽ vẫn chưa đủ để bạn bắt đầu một bài nói hoàn chỉnh. Để hiểu hơn về cách áp dụng những từ vựng trên vào bài thi IELTS Speaking, hãy cùng Pompom tham khảo bài mẫu của 3 phần thi ngay bên dưới và đừng quên lưu lại để có thể luyện tập bất cứ lúc nào bạn nhé!

2.1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 chủ đề Tết Nguyên Đán

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 chủ đề “Talk about Tet holiday”
Câu hỏi  Câu trả lời
What is the most important traditional festival in your country ?

(Lễ hội truyền thống quan trọng nhất ở nước bạn là gì?)

I think the most important one is the Tet Holiday. It is on the first of January according to the Lunar calendar, it is when friends and family members gather together. And we have about ten days off for this occasion.

(Tôi nghĩ Tết là lễ hội truyền thống quan trọng nhất. Đây là ngày lễ vào ngày mồng một tháng Giêng âm lịch, bạn bè, người thân trong gia đình sẽ tụ tập lại với nhau. Và chúng tôi có khoảng mười ngày nghỉ cho dịp này.)

Can you tell me something about the festivals in Vietnam? Which one is your favorite holiday?

(Bạn có thể kể cho tôi nghe vài điều về các lễ hội ở Việt Nam được không? Cái nào là cái yêu thích của bạn?)

We have many traditional festivals, but the major ones are, for example, Tet Holiday, Moon Festival, and National Day. My favorite holiday is Tet Holiday, the Vietnamese New Year. It comes on the first of January according to the lunar calendar. On New Year’s Eve, children will get “lucky money” and wear new clothes. They can do things they would not normally be allowed to do.

Tet Holiday has always been my favorite holiday because there are not many activities and varieties of food. Like Christmas in the Western countries, it’s the most important and longest holiday we have, a good time for family reunion and relaxation. We celebrate this holiday with a lot of different activities: having a big feast, visiting our parents and friends to express our goodwill, enjoying the flower festival, watching lion dancing or chatting with each other.

(Chúng tôi có nhiều lễ hội truyền thống, một số lễ hội đặc trưng nhất bao gồm Tết Nguyên Đán, Trung Thu và Quốc Khánh. Kỳ nghỉ yêu thích của tôi là Tết Nguyên Đán, Tết Việt Nam. Nó bắt đầu vào ngày đầu tiên của tháng Giêng tính theo lịch âm. Vào đêm giao thừa, trẻ em sẽ được “tiền lì xì” và được mặc quần áo mới. Họ có thể làm những việc mà bình thường họ không được phép làm.

Tết luôn là ngày lễ yêu thích của tôi vì không có nhiều hoạt động và đồ ăn đa dạng. Giống như Giáng sinh ở các nước phương Tây, đây là ngày lễ quan trọng nhất và dài nhất của chúng ta, là thời điểm thích hợp để gia đình đoàn tụ và thư giãn. Chúng tôi chúc mừng ngày lễ này bằng rất nhiều hoạt động khác nhau: mở tiệc, thăm ba mẹ, bạn bè để bày tỏ thiện chí, thưởng thức lễ hội hoa, xem múa lân hoặc trò chuyện với nhau.)

What do you do during the Tet Holiday?

(Bạn thường làm gì trong dịp Tết?)

On the Tet Holiday, we have about ten days off. I often visit my parents, friends, and relatives. It’s a great time to relax and enjoy ourselves. But many people take the opportunity to visit the places of interest in and outside Vietnam.

(Vào dịp Tết, chúng tôi có khoảng mười ngày nghỉ. Tôi thường đến thăm bố mẹ, bạn bè và người thân của tôi. Đây là thời gian tuyệt vời để thư giãn và tận hưởng chính mình. Nhưng nhiều người cũng nhân dịp này để đi tham quan các danh lam thắng cảnh trong và ngoài nước Việt Nam.)

How do you celebrate an important occasion in your family, such as a wedding or a birthday?

(Bạn tổ chức một dịp quan trọng trong gia đình như đám cưới hay sinh nhật như thế nào?)

We celebrate important occasions in my family by getting together with our parents, having a big meal and playing some games afterwards. It’s the perfect time for us to have a whale of a time.

(Chúng tôi ăn mừng những dịp quan trọng trong gia đình bằng cách tụ tập cùng bố mẹ, có một bữa ăn thịnh soạn và sau đó chơi một số trò chơi. Đây là thời điểm hoàn hảo để chúng ta có được một khoảng thời gian tuyệt vời.)

What do you usually do on holidays?

(Bạn thường làm gì vào những dịp lễ?)

We celebrate our National Day with a lot of activities: playing the national anthem, watching military parade and enjoying fireworks display, or going out on a tour to some exotic places.

On New Year’s Eve, after dinner, children usually receive some “lucky money”, wear new clothes and get new toys, while adults usually watch the TV gala or play some games. Later at night, when the clock strikes 12, with the coming of New Year, people will enjoy the fireworks display.

We usually make square cakes, a typical food on New Year’s Day in Vietnam. It is a kind of glutinous rice cake wrapped in banana leaves, in order to honor our ancestor, King Hung, who himself made it to present to his respected father.

(Chúng tôi ăn mừng Ngày Quốc khánh bằng rất nhiều hoạt động: hát quốc ca, xem duyệt binh và thưởng thức màn bắn pháo hoa, hoặc đi tham quan một số địa điểm kỳ lạ.

Vào đêm giao thừa, sau khi ăn tối, trẻ con thường được nhận “lì xì”, mặc quần áo mới và nhận đồ chơi mới, trong khi người lớn thường xem chương trình truyền hình hoặc chơi một số trò chơi. Vào đêm khuya, khi đồng hồ điểm 12h, báo hiệu năm mới sắp đến, mọi người sẽ được thưởng thức màn bắn pháo hoa.

Chúng tôi thường làm bánh vuông, một món ăn đặc trưng vào ngày đầu năm ở Việt Nam. Đó là một loại bánh nếp gói trong lá chuối, nhằm tưởng nhớ tổ tiên vua Hùng, người đã tự tay làm ra để dâng lên người cha kính yêu của mình.)

What holiday or festival has become more popular in Vietnam recently?

(Ngày lễ hoặc lễ hội nào đã trở nên phổ biến hơn ở Việt Nam gần đây?)

I think Christmas and Valentine’s Day have become very popular in Vietnam. Well, I’d say they’re more commercialized because long before these holidays approach, businessmen have made every effort to attract more customers. Anyway, everyone wants to take this opportunity to enjoy themselves, it actually has nothing to do with religions.

(Tôi nghĩ Giáng sinh và Ngày lễ Tình Nhân đã trở nên rất phổ biến ở Việt Nam. Chà, tôi muốn nói rằng chúng được thương mại hóa nhiều hơn vì rất lâu trước khi những ngày lễ này tiếp cận, các doanh nhân đã nỗ lực để thu hút nhiều khách hàng hơn. Dù sao thì ai cũng muốn nhân cơ hội này để tận hưởng cho bản thân, nó thật sự không liên quan gì đến tôn giáo.)

What do you think about the impact of Western cultures on Vietnamese traditional culture?

(Bạn nghĩ gì về độ ảnh hưởng của văn hóa phương Tây đến văn hóa truyền thống của Việt Nam?)

Well, it’s true that some Western festivals have been accepted by the Vietnamese, but as the Western culture is emerging into the culture, there’s also very strong influence of the Vietnamese on the Western. With economic globalization, you can certainly feel multicultural.

I think there’s a lot of impact because you can feel there is a stronger holiday atmosphere in the air than the traditional Vietnamese festival.

(Đúng là một số lễ hội phương Tây đã được người Việt chấp nhận, nhưng khi văn hóa phương Tây du nhập vào thì ảnh hưởng của văn hoá Việt đối với phương Tây cũng rất mạnh mẽ. Với sự toàn cầu hóa kinh tế hiện nay, bạn chắc chắn có thể cảm nhận được sự đa văn hóa.

Tôi nghĩ là văn hoá phương Tây có tác động rất nhiều bởi vì bạn có thể cảm nhận được không khí ngày lễ mạnh mẽ hơn so với lễ hội truyền thống của Việt Nam.)

Are there many public holidays in your country?

(Ở đất nước của bạn có nhiều ngày nghỉ lễ quốc gia không?)

As far as I remember, there are at least two long national holidays including Lunar New Year and Reunion Day and May Day combo, each of which lasts for about a week, more or less. Besides, we have several other public holidays when we don’t have to go to school or work.

(Theo tôi nhớ thì có ít nhất hai ngày nghỉ lễ dài cả nước là Tết Nguyên đán và combo Ngày đoàn viên và Ngày tháng Năm, mỗi ngày kéo dài khoảng một tuần, ít nhiều. Ngoài ra, chúng ta còn có một số ngày nghỉ lễ khác khi không phải đi học hoặc đi làm.)

Do you think that there should be more holidays in your country?

(Bạn có nghĩ rằng nên có nhiều ngày lễ hơn ở đất nước của bạn không?)

Interesting. I’ve been asking myself this question many times but unfortunately haven’t been able to come up with an answer. I mean, as a student, of course I would appreciate more holidays so that I could spend time with my family and friends. On the other hand, I’m concerned that longer holidays would interrupt productivity at the workplace.

(Thú vị thật. Tôi đã tự hỏi mình câu hỏi này nhiều lần nhưng tiếc là không thể tìm ra câu trả lời. Ý tôi là, là một sinh viên, tất nhiên tôi sẽ cảm kích việc có nhiều ngày nghỉ hơn để có thể dành thời gian cho gia đình và bạn bè. Mặt khác, tôi lo lắng rằng việc kéo dài kì nghỉ sẽ làm hạn chế năng suất làm việc.)

Which public holiday do you like the most?

(Bạn thích ngày lễ nào nhất?)

Well, I don’t really think I have a favorite holiday. I love all of them the same because they all mean no work and lots of quality time for myself or my family.

(Chà, tôi thực sự không nghĩ là mình có ngày lễ yêu thích nào. Tôi yêu tất cả những lễ hội này như nhau vì chúng đồng nghĩa với việc không phải đi làm và có nhiều thời gian để dành cho bản thân hoặc gia đình.)

What do you usually do on a holiday?

(Bạn thường làm gì vào ngày lễ?)

If the holiday is long, I usually consider visiting my family because I study away from home and can’t see them as often as I’d like to. But if the holiday is short, I will just catch up on my sleep or hang out with friends.

(Nếu kỳ nghỉ kéo dài, tôi thường cân nhắc việc về thăm gia đình vì tôi học xa nhà và không thể gặp họ thường xuyên như mong muốn. Nhưng nếu là kỳ nghỉ ngắn hạn, tôi sẽ chỉ ngủ bù hoặc đi chơi với bạn bè.)

What do other people in your country usually do on public holidays?

(Mọi người ở đất nước của bạn thường làm gì vào những ngày nghỉ lễ quốc gia?)

It’s kind of hard to say but people that I know around me tend to go shopping with families or friends to take advantage of the sales the shops are offering, but maybe for others, they probably stay at home for resting.

(Thật khó để nói nhưng những người xung quanh mà tôi biết đều có xu hướng đi mua sắm cùng gia đình hoặc bạn bè để tận dụng ưu đãi giảm giá mà các cửa hàng đang đưa ra, nhưng có lẽ đối với những người khác, họ có thể sẽ ở nhà để nghỉ ngơi.)

Do you think public holidays are important?

(Bạn có nghĩ những ngày nghỉ lễ quốc gia có quan trọng không?)

I believe public holidays are rather important and there should be more of them in my country. The main factor is that people really need to unwind themselves without any distractions after tiring work and also public holidays can dramatically boost consumption as the goods will be sold at a discount these days.

(Tôi tin rằng những ngày nghỉ lễ quốc gia khá là quan trọng và chúng ta nên có nhiều ngày lễ như vậy ở trong nước. Chủ yếu là vì mọi người thực sự cần thư giãn mà không có bất kỳ phiền nhiễu nào sau khi làm việc mệt mỏi và cả những ngày nghỉ lễ có thể thúc đẩy đáng kể mức tiêu thụ vì hàng hóa sẽ được bán giảm giá trong những ngày này.)

2.2. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 chủ đề “Talk about Tet holiday”

2.2.1. Đề 1 

Đề bài IELTS Speaking Part 2 chủ đề “Talk about Tet holiday” (1)
Đề bài IELTS Speaking Part 2 chủ đề “Talk about Tet holiday” (1)

Bài mẫu band 5.0+:

Okay, so now I would like to talk about the Tet holiday in Vietnam.

(Okay, bây giờ tôi muốn nói về ngày Tết ở Việt Nam.)

It is a very important holiday for all Vietnamese people. It often takes place from the end of January till the end of February. People use the Lunar Calendar to count the dates. It is also spring time. So the weather is very suitable for this festival.

(Đây là một ngày lễ rất quan trọng đối với tất cả người dân Việt Nam. Nó thường diễn ra từ cuối tháng Giêng đến cuối tháng Hai. Người ta dùng Âm lịch để đếm ngày tháng. Đây cũng là thời điểm mùa xuân. Vì vậy thời tiết rất thích hợp cho lễ hội này.)

It takes place to welcome the New Lunar Year. Another reason is because people have worked hard for the whole year and they need a break. Moreover, we also need to spend time with our family and Tet holiday is a good occasion.

(Nó diễn ra để chào đón năm mới âm lịch. Một lý do khác là vì mọi người đã làm việc chăm chỉ cả năm và họ cần được nghỉ ngơi. Hơn nữa, chúng ta cũng cần dành thời gian cho gia đình và dịp Tết là một dịp tốt.)

Before the festival, people should do a complete spring cleaning. During the festival, they will visit their friend’s and relatives’ houses, enjoy some special food, play cards and exchange lucky money. In addition, they will also visit pagodas and pray for a good year of work.

(Trước lễ hội, mọi người nên làm sạch mùa xuân hoàn chỉnh. Trong lễ hội, họ sẽ đến thăm nhà bạn bè, người thân, thưởng thức một số món ăn đặc sản, chơi bài và đổi lì xì. Ngoài ra, họ cũng sẽ đi viếng chùa và cầu mong một năm làm việc thuận lợi.)

First, I can get together with my family and friends after a year of hard work and study. Second, I’m happy to get dressed up in nice clothes and take a walk in public places. Third, I can visit pagodas and pray for a lucky coming year. in this festival.

(Đầu tiên, tôi có thể đoàn tụ với gia đình và bạn bè sau một năm làm việc và học tập chăm chỉ. Thứ hai, tôi rất vui khi được mặc quần áo đẹp và đi dạo ở những nơi công cộng. Thứ ba, tôi có thể đi chùa và cầu mong một năm may mắn sắp tới. trong lễ hội này.)

So, that’s all I would like to say. I hope that this holiday will come soon.

(Vì vậy, đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Tôi hy vọng kỳ nghỉ này sẽ đến sớm.)

Bài mẫu band 6.5+:

Okay, so now let me tell you about the biggest festival that occurs every year in my country.

(Okay, bây giờ hãy để tôi kể cho bạn nghe về lễ hội lớn nhất diễn ra hàng năm ở đất nước tôi.)

It is a very important holiday for all Vietnamese people which often takes place from the end of January till the end of February every year. You know, people use the Lunar Calendar, which is according to the Moon, to count the exact dates. Luckily, this period of the year is in the spring season when the weather is good enough for the festival and for people to hang out as well.

(Đây là một ngày lễ rất quan trọng đối với toàn thể người dân Việt Nam, thường diễn ra từ cuối tháng 1 đến hết tháng 2 hàng năm. Bạn biết đấy, người ta dùng Âm lịch, tức là theo Mặt trăng, để đếm ngày chính xác. May mắn thay, khoảng thời gian này trong năm là vào mùa xuân khi thời tiết đủ tốt để tổ chức lễ hội và để mọi người đi chơi.)

The reason why we celebrate this festival is that it marks the end of the Lunar Year and the beginning of the New Lunar Year. Another reason is because  after working hard for a whole year, people would like to take a break and forget about their busy life for a while. Moreover, they prefer to have some time for their family and Tet holiday is a good occasion.

(Sở dĩ chúng ta tổ chức lễ hội này là vì nó đánh dấu sự kết thúc của năm âm lịch và bắt đầu năm mới âm lịch. Một lý do nữa là vì sau một năm làm việc vất vả, người ta muốn được nghỉ ngơi một thời gian, tạm quên đi cuộc sống bận rộn. Hơn nữa, họ muốn có chút thời gian cho gia đình và dịp Tết là một dịp tốt.)

Before the festival, what people should do is a complete spring cleaning which means they will have to tidy their house as well as decorating the ancestor’s altar carefully. During the festival, they will visit their friends and relatives’ houses where they will enjoy big meals with some special food like square sticky rice cake, cylindrical sticky rice cake, pickled leeks, braised pork and eggs. After the meals they often spend the rest of their time playing cards and exchanging lucky money. In addition, they will also visit pagodas in order to pray for a year of luck. But on top of that, they like to walk around the city center for some photo shoots in nice clothes and post their pictures on Facebook or Instagram.

(Trước lễ hội, việc mọi người nên làm là tổng dọn dẹp nhà cửa cũng như trang trí bàn thờ tổ tiên thật cẩn thận. Trong lễ hội, họ sẽ đến thăm nhà bạn bè, người thân và thưởng thức những bữa ăn thịnh soạn với một số món ăn đặc sắc như bánh nếp vuông, bánh nếp hình trụ, tỏi tây ngâm chua, thịt lợn om và trứng. Sau bữa ăn họ thường dành thời gian còn lại để chơi bài và đổi lì xì. Ngoài ra, họ cũng sẽ đi viếng chùa để cầu mong một năm may mắn. Nhưng trên hết, họ thích đi dạo quanh trung tâm thành phố để chụp ảnh trong những bộ quần áo đẹp và đăng ảnh của mình lên Facebook hoặc Instagram.)

I really consider this festival essential for some reasons. First and foremost, after a long time of work and study, it is a chance when I can get together with my family and friends to catch up with their life’s stories. Second, it is also an opportunity for me to get dressed up in nice clothes and take a walk in public places where I can pose in some fancy outfits. Third, since it is a long holiday. I can make use of the time by visiting pagodas to pray for a year of fortune, success and peace.

(Tôi thực sự coi lễ hội này là cần thiết vì một số lý do. Trước hết, sau một thời gian dài làm việc và học tập, đây là dịp tôi được cùng gia đình, bạn bè cùng nhau ôn lại những câu chuyện cuộc đời của họ. Thứ hai, đó cũng là cơ hội để tôi mặc những bộ quần áo đẹp và đi dạo ở những nơi công cộng, nơi tôi có thể tạo dáng trong những bộ trang phục lạ mắt. Thứ ba, vì đây là một kỳ nghỉ dài. Tôi có thể tận dụng thời gian đi chùa để cầu mong một năm may mắn, thành công và bình an.)

So, those are reasons why I would like to mention Tet holiday. I really wish it would be the Tet holiday tomorrow so that I could enjoy myself.

(Vì vậy, đó là những lý do khiến tôi muốn nhắc đến Tết. Tôi thực sự mong ngày mai là ngày nghỉ Tết để tôi có thể tận hưởng.)

Bài mẫu band 8.0+:

Of all the big holidays that occur in Vietnam every year, I would like to share with you the most anticipated traditional festive week which is called Tet holiday.

(Trong tất cả các ngày lễ lớn diễn ra hàng năm ở Việt Nam, tôi xin chia sẻ với các bạn tuần lễ hội truyền thống được mong chờ nhất đó là Tết.)

You know, it is a very important traditional holiday for all Vietnamese people which often takes place from the end of January till the end of February every year. However, the exact dates for Tet are different every year as in our tradition we use the Lunar calendar to count the first day or the Lunar Year. I mean people will use the movement of the Moon around the Earth to count the dates, not that of the Earth around the Sun. Fortunately, this period of the year is also in the spring season so the weather is good enough for the festival and for people to take part in some fun activities as well.

(Bạn biết đấy, đây là một ngày lễ truyền thống vô cùng quan trọng của toàn thể người dân Việt Nam, thường diễn ra từ cuối tháng 1 đến hết tháng 2 hàng năm. Tuy nhiên, ngày chính xác của Tết mỗi năm lại khác nhau vì theo truyền thống của chúng ta, chúng ta sử dụng Âm lịch để tính ngày mùng một hoặc Tết Nguyên đán. Ý tôi là mọi người sẽ sử dụng chuyển động của Mặt trăng quanh Trái đất để đếm ngày chứ không phải chuyển động của Trái đất quanh Mặt trời. May mắn thay, thời điểm này trong năm cũng là mùa xuân nên thời tiết đủ tốt để tổ chức lễ hội và để mọi người tham gia một số hoạt động vui chơi.)

Regarding the reason why we celebrate this festival is that it marks when the old and the unlucky Lunar Year finishes and when the New Lunar Year starts. Another reason is because after a year of hard work that keeps us always on our toes, we deserve a long repose which helps us to recharge the energy for the upcoming year. Moreover, since Vietnamese never stop placing the family’s value on top priority, Tet is the occasion for us to gather, to show love and affection as well as to keep each other updated.

(Về lý do chúng ta tổ chức lễ hội này là vì nó đánh dấu năm cũ, năm đen đủi kết thúc và khi năm mới bắt đầu. Một lý do khác là vì sau một năm làm việc vất vả khiến chúng ta luôn phải nỗ lực, chúng ta xứng đáng được nghỉ ngơi dài ngày để nạp lại năng lượng cho một năm sắp tới. Hơn nữa, vì người Việt Nam không bao giờ ngừng đặt giá trị gia đình lên hàng đầu nên Tết là dịp để chúng ta quây quần, thể hiện tình yêu thương cũng như để cập nhật cho nhau.)

One week before the festival, what we habitually do is a thorough spring cleaning, saying we freshen up the whole living place, throw away some old, expired or used stuff and buy some new ones. But the most important thing to do is to carefully, wholeheartedly clean and decorate our ancestor’s altar which is the spiritual symbol of the holiday. During the festival, the first thing we will do is to visit our friends and relatives’ houses where we will feed on big, delicious meals with some special delicacies like square sticky rice cake, cylindrical sticky rice cake, pickled leeks, braised pork and eggs. After the meals we often spend the rest of the visit playing cards, chit chatting and exchanging lucky money, lucky wishes. In addition, we will also visit pagodas in order to pray for a year of luck. But on top of that, we are interested in strolling around the city center in gorgeous clothes for some stylish photos which will be published on our Facebook or Instagram.

(Một tuần trước lễ hội, việc chúng ta thường làm là dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ nơi ở, vứt bỏ một số đồ cũ, hết hạn sử dụng và mua một số đồ mới. Nhưng điều quan trọng nhất là phải cẩn thận, dọn dẹp và trang trí bàn thờ tổ tiên vốn là biểu tượng tinh thần của ngày lễ. Trong dịp lễ hội, việc đầu tiên chúng ta sẽ làm là đến thăm nhà bạn bè, người thân, nơi chúng ta sẽ dùng những bữa ăn thịnh soạn, ngon miệng với một số món ngon đặc biệt như bánh nếp vuông, bánh nếp hình trụ, tỏi tây ngâm chua, thịt lợn om và trứng. Sau bữa ăn, chúng tôi thường dành thời gian còn lại để chơi bài, trò chuyện và trao đổi lì xì, lời chúc may mắn. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ đi thăm chùa để cầu mong một năm may mắn. Nhưng trên hết, chúng tôi thích đi dạo quanh trung tâm thành phố trong những bộ quần áo lộng lẫy để chụp một số bức ảnh phong cách sẽ được đăng trên Facebook hoặc Instagram của chúng tôi.)

There are several reasons why I really consider this festival a part of my most  annually expected events besides my birthday. First and foremost, after a long time of intense schedule which seems to wear me out, it is a chance when I can get together with my family and friends to catch up with their life’s stories. To be honest, hearing my family sharing their thoughts and wishes makes me feel so warm and proud inside. Second, it is also an opportunity for me to get dressed up in fancy clothes and parade along the streets. Everytime I come out to the main big square of the city during the holiday, I imagine I was in a giant fashion show with all the sexy vedettes around including me. Third, since it is a long holiday, I can wisely make use of the time by visiting pagodas. As a habit, my mom and I always go to our favorite pagoda right after New Year’s Eve and pray for a year of fortune, success and peace.

(Có một số lý do khiến tôi thực sự coi lễ hội này là một phần trong những sự kiện được mong đợi hàng năm nhất ngoài ngày sinh nhật của tôi. Đầu tiên và quan trọng nhất, sau một thời gian dài với lịch trình dày đặc dường như khiến tôi kiệt sức, đây là cơ hội để tôi có thể cùng gia đình và bạn bè cùng nhau nói về những chuyện về cuộc sống của họ. Thực lòng mà nói, lắng nghe gia đình chia sẻ những suy nghĩ, mong muốn của họ khiến tôi thấy trong lòng thật ấm áp và tự hào. Thứ hai, đó cũng là cơ hội để tôi mặc những bộ quần áo sang trọng và đi diễu hành trên đường phố. Mỗi lần tôi đến quảng trường lớn của thành phố trong kỳ nghỉ, tôi tưởng tượng mình đang tham gia một buổi trình diễn thời trang khổng lồ với tất cả các vedette quyến rũ xung quanh, gồm cả tôi. Thứ ba, vì đây là một kỳ nghỉ dài nên tôi có thể tận dụng thời gian bằng cách đi chùa. Như một thói quen, mẹ con tôi luôn đến ngôi chùa yêu thích của chúng tôi ngay sau đêm giao thừa và cầu nguyện cho một năm may mắn, thành công và bình an.)

So, those are the reasons why I am so delighted to share with you what I know about Tet holiday. I really wish such a meaningful holiday like Tet will soon arrive with loads of luck, love and happiness.

(Vì vậy, đó là lý do tại sao tôi rất vui được chia sẻ với các bạn những gì tôi biết về Tết. Tôi thực sự mong một ngày lễ ý nghĩa như Tết sẽ sớm đến với vô vàn may mắn, yêu thương và hạnh phúc.)

2.2.2. Đề 2

Đề và bài mẫu IELTS Speaking Part 2 chủ đề “Talk about Tet holiday” (2)
Đề và bài mẫu IELTS Speaking Part 2 chủ đề “Talk about Tet holiday” (2)

Bài mẫu:

Our Lunar New Year, which is also known as Tet in Vietnam, is one of the occasions that we could not overlook. 

(Ngày lễ Năm Mới của chúng tôi, hay còn gọi là Tết ở Việt Nam, là một trong những dịp không thể bỏ qua trong năm.)

As a holiday, Tet is one of Vietnam’s most anticipated. It often occurs between late January and early February, lasting three to four days starting on the first day of the lunar calendar. Tet brings an abundance of celebratory activities. Traditionally, families would make foods like sugar-preserved fruit or chung cake, or square cake, before Tet. Pilgrims and family get-togethers are also observed on Tet. This time of year brought people from all across the nation back to their hometowns to spend time with their relatives. Adults use this time to pay respects to their ancestral relatives and offer prayers at pagodas for a prosperous new year. Since they may get fortunate money on Tet, kids would eagerly anticipate the holiday. Using couplets or flowers as decorations for the house is another popular Tet custom. The North has cherry blossoms, whereas the South has apricot flowers.

(Tết là một trong những dịp lễ được mong đợi nhất ở Việt Nam. Nó thường diễn ra vào khoảng cuối tháng Giêng và đầu tháng Hai, kéo dài từ ba đến bốn ngày, bắt đầu từ ngày mùng một âm lịch, với rất nhiều hoạt động ăn mừng. Theo truyền thống, các gia đình sẽ làm những món như hoa quả ngâm đường, bánh chưng, bánh tét trước Tết. Những người đi làm xa nhà và gia đình sẽ tụ họp lại với nhau để cùng tham gia lễ hội. Đây là thời điểm trong năm đưa mọi người từ khắp mọi miền đất nước trở về quê hương của mình và dành thời gian cho người thân của họ. Người lớn tận dụng thời gian này để bày tỏ tấm lòng thành kính với tổ tiên và cầu nguyện tại chùa cho một năm mới thịnh vượng. Trẻ em có thể nhận được lì xì vào dịp Tết nên bọn trẻ rất mong chờ ngày lễ này. Một phong tục phổ biến là Dùng câu đối hoặc hoa làm đồ trang trí trong nhà. Miền Bắc có hoa anh đào, miền Nam có hoa mai.)

Getting fortunate money was also my favorite part when I was little. As I’ve gotten older, Tet has become a time for me to decompress and take a brief break from the daily grind. But before Tet, with everyone on the street, commuting would be quite challenging.

(Nhận được tiền lì xì cũng là điều tôi thích nhất khi còn nhỏ. Khi tôi lớn tuổi hơn, Tết đã trở thành khoảng thời gian để tôi thư giãn và tạm dừng công việc bận rộn hàng ngày. Nhưng trước Tết, với tình trạng người dân ra đường đông đúc, việc đi lại sẽ khá khó khăn.)

For myself and Vietnamese people generally, Tet is therefore unquestionably the most important holiday. It is among the most well-known customs, having been observed for countless years. This is a time to take it slow, think back on the previous year, and rejuvenate for the next one.

(Đối với tôi và người dân Việt Nam nói chung, Tết chắc chắn là ngày lễ quan trọng nhất. Đây là một trong những phong tục nổi tiếng nhất, đã được thực hiện trong vô số năm. Đây là lúc để bạn sống chậm lại, nghĩ lại về năm trước và lấy lại sức cho năm tiếp theo.)

2.3. Bài mẫu IELTS Speaking Part 3 về Tết Nguyên Đán

Bài mẫu IELTS Speaking Part 3 chủ đề “Talk about Tet holiday”
Câu hỏi  Câu trả lời
How do people in Vietnam value traditional festivals?

(Người dân Việt Nam coi trọng lễ hội truyền thống như thế nào?)

Of course, they play a crucial role in our culture. Most Vietnamese people, especially older adults place great emphasis on preserving traditional customs and practices and passing them down to future generations. A growing number of young people, however, tend to pay less attention to practicing old traditions. For example, during Tet or Lunar New Year, some may prefer to travel abroad instead of celebrating this significant traditional holiday at home with family.

(Tất nhiên, họ đóng một vai trò quan trọng trong văn hóa của chúng tôi. Hầu hết người dân Việt Nam, đặc biệt là người lớn tuổi đều rất chú trọng đến việc bảo tồn các phong tục, tập quán truyền thống và truyền lại cho thế hệ mai sau. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người trẻ có xu hướng ít chú ý đến việc thực hành các truyền thống cũ. Ví dụ, trong dịp Tết hoặc Tết Nguyên đán, một số người có thể thích đi du lịch nước ngoài thay vì đón ngày lễ truyền thống quan trọng này ở nhà cùng gia đình.)

What’s the difference between the ways festivals are celebrated now and in the past?

(Sự khác biệt giữa cách tổ chức lễ hội hiện nay và trước đây là gì?)

Well, the standard of living in Vietnam has improved dramatically over the last decades so there have been drastic changes in festival celebrations. I suppose the most obvious difference is that in the past, people put more effort and time in celebrating such events so they used to be far more elaborate and authentic. In recent years, however, the majority of local traditions and festivals have been simplified or westernized to fit the modern hectic lifestyle. For example, most Vietnamese people are no longer wearing traditional clothes on Lunar New Year Holiday. Additionally, today’s festive foods are often ordered from catering services rather than be prepared by the family, which might indicate that local people place somewhat less significance on such traditions.

(Vâng, mức sống ở Việt Nam đã được cải thiện đáng kể trong những thập kỷ qua nên đã có những thay đổi mạnh mẽ trong việc tổ chức lễ hội. Tôi cho rằng sự khác biệt rõ ràng nhất là trước đây, mọi người dành nhiều công sức và thời gian hơn để tổ chức những sự kiện như vậy nên chúng thường được tổ chức công phu và chân thực hơn rất nhiều. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, phần lớn các truyền thống và lễ hội địa phương đã được đơn giản hóa hoặc phương Tây hóa để phù hợp với lối sống bận rộn hiện đại. Ví dụ, hầu hết người Việt Nam không còn mặc trang phục truyền thống vào dịp Tết. Ngoài ra, các món ăn lễ hội ngày nay thường được đặt từ các dịch vụ ăn uống thay vì do gia đình tự chuẩn bị, điều này có thể cho thấy rằng người dân địa phương ít coi trọng văn hoá truyền thống hơn.)

Do you think western festivals like Christmas are replacing traditional festivals in Vietnam?

(Bạn có nghĩ các lễ hội phương Tây như Giáng sinh đang thay thế các lễ hội truyền thống ở Việt Nam không?)

No. it’s unlikely that all Vietnamese traditional festivals will be replaced by western ones. Obviously, western holidays & cultural events such as Christmas and Valentine are becoming increasingly popular in Vietnam. However, this doesn’t mean that they are going to take over local customs & traditions. The reason is that the majority of Vietnamese people take great pride in their cultural identity which has been well preserved for thousands of years despite being colonized by other superpowers. Indeed, it’s hard to imagine that one day Vietnamese people would dismiss all their traditional heritage, both tangible and intangible.

(Không. Không có khả năng tất cả các lễ hội truyền thống của Việt Nam sẽ bị thay thế bởi các lễ hội phương Tây. Rõ ràng, các ngày lễ và sự kiện văn hóa phương Tây như Giáng sinh và Valentine đang ngày càng trở nên phổ biến ở Việt Nam. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ sẽ kế thừa các phong tục và truyền thống địa phương. Vì đa số người dân Việt Nam rất tự hào về bản sắc văn hóa được bảo tồn tốt hàng ngàn năm qua dù có bị các siêu cường khác đô hộ. Thật vậy, thật khó có thể tưởng tượng một ngày nào đó người dân Việt Nam sẽ gạt bỏ hết di sản truyền thống cả vật thể và phi vật thể.)

Do you think it is wrong for young people to not celebrate traditional festivals?

(Bạn có nghĩ việc giới trẻ không tổ chức lễ hội truyền thống là sai?)

Absolutely not. The way I see it, cultural preservation should be encouraged but not be mandated. The first reason is that people must have the freedom to decide how they live their life as long as they don’t violate the laws. Additionally, I believe that a certain behavior can only be regarded as “socially unacceptable” if it causes harm to other people. So, I see nothing wrong with not celebrating a traditional festival.

(Tuyệt đối là không. Theo cách nhìn của tôi, việc bảo tồn văn hóa nên được khuyến khích nhưng không nên bắt buộc. Lý do đầu tiên là mọi người phải có quyền tự do quyết định cách sống của mình miễn là không vi phạm pháp luật. Ngoài ra, tôi tin rằng một hành vi nhất định chỉ có thể được coi là “không được xã hội chấp nhận” nếu nó gây hại cho người khác. Vì vậy, tôi thấy không có gì sai khi không tổ chức lễ hội truyền thống.)

3. Cách phát triển ý tưởng khi nói về chủ đề Tết bằng tiếng Anh 

Kỹ năng phát triển ý tưởng là một kỹ năng cần thiết để bạn có thể sáng tạo và triển khai ý tưởng của mình một cách trơn tru, mạch lạc. Đây là yếu tố quan trọng hơn cả trong quá trình luyện tập kỹ năng Speaking, bởi bạn không thể học thuộc toàn bộ bài mẫu mà cần tự mình trình bày các ý tưởng trong khi nói. 

Để giúp bạn tự tin hơn khi vào phòng thi IELTS Speaking, Pompom gợi ý đến bạn một vài cách phát triển ý tưởng sau đây:

 • Nằm lòng cách dùng từ vựng và cấu trúc câu để dùng đúng ngữ cảnh.
 • Áp dụng nguyên tắc 5w1h (5 câu hỏi Wh- và 1 câu hỏi How) để mở rộng câu trả lời, nhất là ở part 1 & 3 khi không có gợi ý trả lời như part 2.
 • Đối với part 2, bạn cần bám sát các gợi ý và phát triển thêm ý tưởng để tránh lạc đề.
 • Hạn chế trả lời dài dòng, lan man, có thể gây lạc đề. Cần trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của giám khảo.
 • Vận dụng các liên từ, trạng từ để triển khai các ý tưởng của bạn một cách rõ ràng hơn. Ví dụ: although, but, and, or,…
 • Luyện tập brainstorming và tập hình thành thói quen suy nghĩ bằng tiếng Anh để phản ứng nhanh hơn trước câu hỏi của giám khảo.
 • Thường xuyên đọc báo, luyện nghe tiếng Anh chủ đề bất kỳ để có nhiều ý tưởng hơn.
Cách phát triển ý tưởng khi nói về chủ đề Tết bằng tiếng Anh
Cách phát triển ý tưởng khi nói về chủ đề Tết bằng tiếng Anh

Lời kết

“Talk about Tet holiday” có lẽ là chủ đề khá dễ đối với nhiều bạn. Mặc dù vậy, bạn không thể bỏ qua việc học từ vựng và tham khảo bài mẫu để trình bày ý tưởng mạch lạc hơn bằng tiếng Anh, hơn nữa là để tích lũy thêm nhiều thông tin và kiến thức mới mẻ cho bản thân. Bài viết trên cũng là “món quà” Tết ý nghĩa mà Pompom muốn gửi đến bạn. Chúc bạn có một năm mới vạn sự như ý và phát triển hơn nữa trong công việc, học tập! 

Cùng POMPOM nâng trình tiếng Anh với nhiều bài chia sẻ kiến thức khác tại Kho bài viết POMPOM bạn nha!

Hỏi và đáp